PIIRINMESTARUUSKOKEEN JA LOHKOKARSINTOJEN JÄRJESTÄMISOHJEET

KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI, Ajokoirajaosto

HYVÄKSYTTY KESKI-SUOMEN KENNELPIIRIN HALLITUKSESSA 28.04.2016 VOIMASSA 01.05.2016 ALKAEN

PIIRINMESTARUUSKOKEEN JA LOHKOKARSINTOJEN JÄRJESTÄMISOHJEET

1 § Lohkojako

Etelänlohko: Jämsä, Keuruu, Luhanka ja Joutsa.

Jyväskylän lohko: Hankasalmi, Jyväskylä, Leivonmäki, Muurame, Toivakka, Uurainen, Petäjävesi ja Multia

Äänekosken lohko: Konnevesi, Saarijärvi, Äänekoski ja Laukaa.

Pohjoisen lohko: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Viitasaari

2 § Ilmoittautuminen

Lohkokarsintakokeeseen ilmoittaudutaan viimeistään koetta edeltävänä maanantaina klo 24.00 mennessä. Ilmoittautuminen lohkokarsintoihin ja PM – kokeeseen suoritetaan ajokoirajaoston nimeämille henkilöille. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava kaksi kortillista palkintotuomaria, joista vähintään toisen on oltava ryhmätuomarikelpoinen.

3 § Karsintakokeen järjestäminen

Lohkokarsinnat pidetään ennen Piirinmestaruuskokeita. Karsintakoe pidetään yksipäiväisenä kokeena ja karsintakokeet järjestetään koko piirin alueella samana viikonloppuna. Maasto- ym. asiat huomioon ottaen lohkot voivat järjestää kokeet eri päivinä. Karsintakokeet järjestetään aina neljässä lohkossa, jos osallistuvien koirien lukumäärä lohkossaan täyttää SKL:n koesääntöjen määrän. Ellei koiramäärä täytä ajokoesääntöjen vähimmäismäärää, voi kennelpiirin ajokoirajaosto sijoittaa koirat eri lohkoihin. Karsintakokeeseen saavat osallistua ne Keski-Suomen Kennelpiirin alueella sijoittuneena olevat suomenajokoirat jotka ovat saavuttaneet SKL:n hyväksymässä näyttelyssä vähintään laatuarvostelun hyvä täytettyään 15 kk. PM-karsintakokeiden järjestäjillä on kuitenkin oikeus rajoittaa kokeisiin osallistuvaa koiramäärää, esim. käytettävissä olevien maastojen perusteella. Tällöin koirat voidaan asettaa paremmuusjärjestykseen aikaisempien koetulosten perusteella. Korkeamman luokkatuloksen aiemmin ajanut koira on etusijalla.

4 § Tiedottaminen

PM-kokeen karsinnoista ja PM-kokeesta tiedotetaan koekalenterissa ja eri tiedotusvälineissä. (Yhdistysten tapahtumakalenterit, kotisivut jne.)

5 § Lohkojen karsintakokeet

Kennelpiirin ajokoirajaosto valitsee kevätkokouksessaan lohkojen yhteyshenkilöt, jotka huolehtivat lohkoissaan, että lohkokarsinnat järjestetään.

6 § Karsintakokeen osanottomaksu

Lohkokarsinakokeiden osanottomaksun määrää kennelpiirin ajokoirajaosto. Osanottomaksuun sisältyy myös ruoka. Osanottomaksun on peitettävä kokeen kustannukset.

7 § Valintaperusteet lohkoista

Piirinmestaruuskokeisiin osallistuvien koirien lukumäärän muodostuminen lohkoissa: Karsintakokeisiin osallistuvien koirien lukumäärä jaettuna neljällätoista (14), eli piirinmestaruuskokeeseen osallistuvien koirien lukumäärällä (ilman edellisen vuoden piirinmestaria). Näin saatu suhdeluku toimii lohkon koiramäärän jakajana. Mitä useammin suhdeluku menee koiramäärään, sitä useampi koira lohkosta saa jatkopaikan. Tarvittaessa seuraavat paikat jaetaan tulosten murtoluvun suuruuden mukaan. Jos näissä tulee tasatulos, osallistumisoikeus arvotaan. Arvonnan suorittaan ajokoirajaoston puheenjohtaja yhdessä tasatulokseen päätyneiden lohkojen kokoonkutsujien kanssa. Lohkostaan menee jatkoon kuitenkin enintään viisi (5) koiraa.

ESIMERKKI

LOHKO KOIRIA Jatkoon koiria kpl

Lohko A 12 12 / 3,29 = 3,65 4

Lohko B 9 9 / 3,29 = 2,74 3

Lohko C 11 11 / 3,29 = 3,34 3

Lohko D 14 14 / 3,29 = 4,26 4

Yhteensä 46 :14

46/14 = 3,29 eli 3,29 on tässä tapauksessa suhdeluku jota verrataan lohkon koiramäärään.

8 § Palkintotuomarit

Kennelpiirin ajokoirajaosto hyväksyy palkintotuomarit Piirinmestaruuskokeeseen.

9 § Ylituomari

Lohkokarsinnan ylituomari voi olla omasta lohkosta. Piirinmestaruuskokeen ylituomari on pyrittävä saamaan Kennelpiirin ulkopuolelta.

10 § Piirinmestaruuskokeen järjestäminen

Piirinmestaruuskokeen järjestämisestä vastaa Kennelpiiri joka niin halutessaan voi antaa kokeen järjestämistehtävät jonkin alueensa yhdistyksen tehtäväksi. Piirinmestaruuskoe järjestetään vähintään viikko ennen Kilpa-ottelun lohkovalintakoetta (Idänlohko). Koe pidetään yksipäiväisenä kokeena ja siihen saavat osallistu ne karsintalohkoista 7 § mukaan selviytyneet neljätoista (14) koiraa sekä edellisen vuoden piirinmestari. PM-kokeiden pitopaikkaa voidaan vuorotella mahdollisuuksien mukaan eri karsintalohkojen kesken.

11 § Piirinmestaruuskokeen osanottomaksu

Piirinmestaruuskokeen osanottomaksun määrää Kennelpiirin ajokoirajaosto. Osanottomaksuun sisältyy myöskin ruoka. Majoittumisesta voidaan periä erillinen korvaus.

Comments are closed.